Det finns olika sätt att märka trä. Valet av metod beror på användningsområdet. Här följer […]